תביעות כספיות

 משרד לעריכת דין 

תביעות כספיות

משרדי מטפל בסוגים שונים של תביעות כספיות הנובעות מחוסר הסכמות על סך הכספים המגיעים לאדם מסוים או לעסק בגין פעולות שונות שבוצעו.

אני בוחן כל מקרה לעומקו ועל כל רבדיו כדי להמליץ ללקוח שלי אם יש עילה לתביעה כספית ואם על פי המידע ומהלך העניינים קיימים סיכויי הצלחה גבוהה בתיק זה. כל מסמך המוכיח כי דרישת התשלום היא מוצדקת, הוא אקוטי ולאחר איסוף מלוא ההוכחות, אני מגיש את התביעה.

במהלך המשפט אני עושה כל שניתן כדי שהצדק ייצא לאור ושהלקוח שלי יקבל את מלוא התמורה הכספית המגיעה לו בהתאם להסכם, לקניין הרוחני או עקב כל סיבה מוצדקת אחרת.

תביעות כספיות רבות נובעות מהפרה של חוק החוזים בהיבטים מסחריים ועסקיים המשליכים על מצבו הכספי של העסק לאור אי קבלת הכספים כמובטח. עקב הפרת החוזה, הלקוח הניזוק מכך מבקש לתבוע תרופות וסעדים בהתאם לכתוב בהסכם שנחתם בין הצדדים.

מעבר להפרת החוזה, קיימת דרישה ברוב המקרים גם לקבלת פיצויים כספיים בגין עוגמת הנפש, הנזק לתדמית ולמוניטין ועילות נוספות בהתאם לכל מקרה.

תביעות נוספות עוסקות באכיפת חוזה עקב התנהלות שאינה תואמת את הדרך שעליה סוכם או דרישה לביטול הסכם קיים עקב נסיבות שונות.

סוגים שונים של תביעות כספיות:

תביעות כספיות הקשורות לנושאי נדל"ן

 • דרישות כספיות בדבר אי קבלת כספים עקב פעולות במסגרת תיווך נכסים שהובילו לחתימה על הסכם מכר.
 • חילוקי דעות על תשלומים בין משכיר לשוכר הנובעות מסיטואציות שונות שקרו במהלך תקופת השכירות.
 • אי הסכמות בנושאי מכר של מקרקעין בין המוכר לרוכש.
 • רוכש נכס התובע את הקבלן בגין ליקויי בנייה שונים שלא תוקנו.
 • הפרת זכות קניינית של הנכס.

תביעות כספיות על רקע מסחרי

 • הפרת הסכם שנחתם בין שני צדדים בדבר אופן ההתנהלות המסחרית ביניהם והתשלומים שישולמו בגין פעילות זו.
 • תביעה בגין אספקת סחורה פגומה, לא ראויה או שלא במועד.
 • דרישת חוב כספי של לקוח שקיבל סחורה אך לא מעביר את התמורה במועד שעליו סוכם.
 • תביעה כספית בגין הפסקת התקשרות חוזית מכל סיבה שהיא.
 • תביעה על רקע תחרות מסחרית לא הוגנת בין עסקים דומים.

תביעות כספיות על רקע אישי

 • תביעת כספי ירושה או דרישה למימוש צוואה.
 • תביעת לשון הרע.
 • תביעה כספית עקב אי תשלום כספים בהתאם להסכם הגירושין ולקביעת דמי המזונות.
 • סכסוך כספי בין שותפים המוביל לתביעות כספיות הדדיות.