צוואות וירושות

 משרד לעריכת דין 

 צוואות וירושות

קיימים תחומים משפטיים שבהם אני עוסק שהם מאד אישיים ולכן הלקוחות שלי סומכים עלי שאתן להם את ההכוונה והייעוץ הנכון ביותר למצבים הללו, בתשומת לב מרבית.

עריכת צוואות

לקוחות מבוגרים שבאופן טבעי אינם יודעים מתי יגיע יומם להיפרד מהעולם, מעוניינים להכין צוואה חוקית כדי להסדיר את נושא חלוקת הרכוש והממון ליקרים להם.

החשיבה הבסיסית היא לטפל בנושא כשהדור המבוגר עדיין צלול כדי לקבל את ההחלטות הנכונות שיש להן השלכות לטווח הרחוק על קרוביהם. מרביתם אינם מעוניינים שלאחר לכתם יהיו סכסוכים או מחלוקות בין הילדים או קרובי משפחה אחרים ולכן המטרה היא לכתוב בצוואה את כל המידע ואת אופן החלוקה באופן חד וברור, שאינם מותירים מקום לספק כלשהו.

לאור הרגישות הרבה של נושא זה, אני מציע במהלך הפגישות שיטות שונות לחלוקה, במיוחד אם מדובר באנשים בעלי ממון ורכוש רב. מי שיש לו גם עסקים, הנושא מורכב וסבוך, אצל חלק מהם דור ההמשך ינהל את העסק על פי ההנחיות, אך גם לאלו שלא יהיו מעורבים בניהולו השוטף מעוניינים ההורים להעניק אחוז מסוים מהרווחים. לכן יש ליצור משוואה הוגנת שלא תותיר אחריה סכסוכים משפחתיים שיגרמו לפיצול בין גורמים שונים במשפחה ויגיעו אף להתדיינויות בבתי המשפט.

 

השלכות מס לאחר קיום הצוואה

בקבלת ההחלטות השונות בנושא רישום הצוואה מביאים בחשבון גם את נטל המיסים על היורשים. ברוב המקרים, בודקים מראש את אופן המיסוי בגין הנכסים הללו ופועלים בהתאם לשיטה החוקית שתיצור את תשלום המס הנמוך ביותר עבור היורשים. מדובר בנושא אקוטי שעלול ליצור שינוי מהותי בערכה של הירושה אם מדובר בתשלומי מיסים גבוהים.

צו ירושה

משרדי מטפל בהפעלת צו ירושה לאחר לכתו של כותב הצוואה. מדובר בהליך הכרוך באמוציות ולכן אני מנהל אותו ברגישות רבה, תוך העברת מלוא המידע וההליכים הנדרשים לביצוע.

בקיום צו הירושה משלמים בשלב הראשון כספים לאישה או לבעל ולילדים. מחצית מהכספים לאישה או לבעל והמחצית השנייה מתחלקת בין כל הילדים. אם מדובר באישה היא יכולה לבחור בין קבלת כספים לבין חילוט הכתובה אם היא נוקבת בסכום הגיוני.

בשלב השני מחלקים את העיזבון הרכושי בין היורשים.  ברוב המקרים מדובר במעגל הראשון אישה או בעל וילדים. לאחר מכן מחלקים את העיזבון אם נרשם כך למעגל השני שהוא הורי הנפטר ובשלב השלישי אם מוזכרים סבים וסבתות של הנפטר.