בתים משותפים

משרד לעריכת דין 

בתים משותפים

משרדי מייעץ לדיירים הגרים בבתים משותפים בדבר יישום חוק בתים משותפים. עיסוק בחוק זה מצריך מומחיות, ידע וניסיון רב.

לאור העובדה שאני גם בעל תעודת שמאי מקרקעין, יש בידי את המיומנות לעסוק בתחום מורכב זה וליצור את חלוקות הרכוש המשותף הנדרשות בבתים משותפים שונים שחלקם סבוכים.

הנושא חשוב במיוחד בבניינים ישנים שיש בהם חשיבה עתידית על ביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית כמו תמ"א. 38 חלוקת הנכסים המשותפים עושה סדר ומאפשרת את קידום התהליכים הללו.

חוק בתים משותפים

חוק זה נועד להסדיר את חלוקת הנכסים המשותפים בין הדיירים השונים החולקים מגורים על אותה חלקת מקרקעין.

כשמדובר בבניין חדש, הליך זה מתבצע על ידי הקבלן כחלק מרישומם של הנכסים בלשכת רישום המקרקעין. כשמדובר בנכס קיים, הדיירים מבצעים את הפעולות הנדרשות בליווי עורך דין מקרקעין המכיר את החוק על בוריו ואת אופן הרישום הנדרש בהתאם לשלבים הנחוצים וזאת לאחר חתימתם של כל הדיירים על תקנון הבית המשותף.

לכל דייר קיים הנכס שלו, שהוא רכושו הפרטי. מעבר לכך כל הרכוש המשותף כמו מדרגות, מקלט ועוד הם חלק מזכויות במקרקעין אשר מתחלקת בין בעלי הנכסים בהתאם לכללים שנקבעו בחוק בתים משותפים.

 

 

  הסכמות בין הדיירים

  תפקידי כעורך דין הוא ליצור הסכמות לגבי חלוקת הרכוש המשותף בין בעלי הנכסים השונים כיוון שבסופו של דבר כל אחד מהם מקבל את הנתח המגיע לו בהתאם לחלוקה צודקת הנמדדת בהתאם לגודלו של הנכס הרשום על שמו של הדייר.

  בהליך זה מהנדס או אדריכל מפיקים תוכניות מדויקות ומפורטות של הקומות השונות, תוך ציון מהו הנכס המשויך לכל אחד מהדיירים ומה גודלו בפועל. כמו לדוגמה, מקומות חניה, מחסנים, זכויות מעבר, זכויות בנייה וכל איסור או מגבלה הרשומים בהסכמי המכר השונים. כדי להקל על התהליך, צובעים כל אחד מהשטחים בצבע זהה לצבעה של הדירה תוך הוספת מספורים תואמים.

  התוכניות מועברות למפקח רישום המקרקעין בלשכת הרישום המחוזית בהתאם ליישוב בו קיים הבניין ואם הכול תקין, משרדו מפיק צו רישום כנדרש.

  במקרים חריגים, כשאין הסכמה בין הדיירים, אני פונה בסוגיה זו למפקח זה, כדי שיפתור את הסוגייה שנוצרה ללא צורך בהגעה לדיונים בבית המשפט.

  סמכויותיו של המפקח מקבילות לסמכות הניתנת לשופט בבית משפט השלום ולכן ברוב המקרים מתקבלת החלטה הוגנת ששני הצדדים מקבלים אותה ואפשר לקדם את הליך הרישום.